Chính Sách Bảo Mật

Nhà xuất bản QH88 Oldenburgvanbruggen cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng luật bảo vệ dữ liệu hiện hành trên toàn thế giới. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU, Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California, Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em và Đạo luật về quyền riêng tư và giáo dục gia đình. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thực hiện điều này và cách áp dụng cho việc bạn sử dụng các trang web, sản phẩm và dịch vụ của QH88.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của QH88, để đảm bảo tính bảo mật cho các trang web của chúng tôi và để điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi đã trình bày thêm thông tin về các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, các cách cụ thể mà chúng tôi xử lý thông tin cá nhân đó, các cơ sở pháp lý cho phép chúng tôi thực hiện việc này và các loại đối tác mà chúng tôi hợp tác. chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Trong một số trường hợp chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi làm như vậy để đáp ứng yêu cầu của bạn (ví dụ: cần số điện thoại di động để kích hoạt tài khoản). Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân đó, chúng tôi sẽ không thể xử lý yêu cầu hoặc tài khoản của bạn. Cho dù chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào, chúng tôi đều có sẵn các biện pháp để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của thông tin đó. Điều này bao gồm việc đạt được ISO 27001 và triển khai một loạt các biện pháp bảo mật về mặt kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu khỏi bị mất, bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép. Để biết thêm chi tiết về các biện pháp bảo vệ bảo mật của QH88, bạn có thể liên hệ với studio@oldenburgvanbruggen.com.

Đưa ra và rút lại sự đồng ý của bạn và cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Trong trường hợp cần có sự đồng ý của bạn để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn tại thời điểm bạn cung cấp dữ liệu của mình. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Nếu muốn làm như vậy, bạn có thể hoàn thành biểu mẫu yêu cầu dữ liệu cá nhân hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ studio@oldenburgvanbruggen.com.

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Lưu trữ, truyền và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý bên ngoài quốc gia nơi thông tin được thu thập, bao gồm bên ngoài Việt Nam và Khu vực kinh tế Châu Âu (“EEA”). Khi chuyển thông tin cho người khác, trong Việt Nam hoặc nơi khác, chúng tôi đảm bảo áp dụng các biện pháp bảo vệ và biện pháp kỹ thuật thích hợp và phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Để thực hiện việc này, chúng tôi sẽ chỉ chuyển dữ liệu đến các quốc gia được xác định là cung cấp biện pháp bảo vệ đầy đủ cho thông tin cá nhân có nguồn gốc từ Việt Nam hoặc tới bên thứ ba nơi chúng tôi đã phê duyệt các cơ chế chuyển giao hiện hành để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Để truyền thông tin cá nhân từ Việt Nam, chúng tôi sử dụng các thỏa thuận truyền dữ liệu quốc tế, các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được Văn phòng Ủy viên Thông tin Việt Nam và Ủy ban Châu Á phê duyệt, các Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp do các nhà cung cấp của chúng tôi đưa ra hoặc chúng tôi thực hiện các biện pháp tương tự khác theo yêu cầu của pháp luật trên toàn thế giới. Một bản sao của cơ chế liên quan có thể được cung cấp để bạn xem xét theo yêu cầu bằng cách gửi email đến Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ studio@oldenburgvanbruggen.com.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ hồ sơ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết hợp lý cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập thông tin đó và để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định liên quan đến việc lưu giữ hồ sơ. Chúng tôi tôn trọng yêu cầu ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Điều này bao gồm việc lưu giữ hồ sơ yêu cầu của bạn vô thời hạn để chúng tôi có thể tôn trọng yêu cầu của bạn trong tương lai.

Quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập và chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, quyền hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn và quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình vì lợi ích hợp pháp của QH88. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi gửi cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp và lập hồ sơ về bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được mô tả, bạn có thể hoàn thành biểu mẫu yêu cầu dữ liệu cá nhân của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ studio@oldenburgvanbruggen.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này.

Bạn có quyền gửi khiếu nại về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu ở quốc gia nơi bạn sống, làm việc hoặc nơi bạn cho rằng có thể đã xảy ra vi phạm.

Liên hệ với chúng tôi

Người kiểm soát dữ liệu cho các trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi là đội nhóm quản lý trang website giao dịch với tên nhà xuất bản QH88 Oldenburgvanbruggen, tại văn phòng tiếp nhận 720A Đ. Điện Biên Phủ, Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72300, Việt Nam.